Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 suýt nữa thì 1234 19/07/2020 1,000,000
2 HowYouLikeThat 1167 19/07/2020 900,000
3 Lại Là Quân 191 19/07/2020 800,000
4 A C E 161 19/07/2020 700,000
5 Lỳ 158 19/07/2020 600,000
6 Có chắc yêu là đây 139 19/07/2020 500,000
7 Hoa Vô Sắc 110 19/07/2020 400,000
8 Pula Lapu 85 19/07/2020 300,000
9 BigCityBoi 81 19/07/2020 200,000
10 Đang Nâng Cấp 19 19/07/2020 100,000


Mobile:false Country:United States