Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 crush ❤ 824 11/12/2022 1,000,000
2 Trốn Anh Ở Lại 547 11/12/2022 900,000
3 Phuong Anhh 271 11/12/2022 800,000
4 Nguyễn Ánh Ngọc 241 11/12/2022 700,000
5 Phạm Ngọc Tỉnh 222 11/12/2022 600,000
6 ๖Ngạo♠Quân♦ 209 11/12/2022 500,000
7 Súnn 208 11/12/2022 400,000
8 tpkanh 171 11/12/2022 300,000
9 Kolly 156 11/12/2022 200,000
10 tpkem 152 11/12/2022 100,000


Mobile:false Country:United States