Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
SỐ TRẬN WIN CHIẾN ĐẤU PHẢI TỪ 200 TRỞ LÊN MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐUA TOP
Lưu ý: Top thưởng được phát từ 22h15 chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Bún 1995 26/05/2024 2,000,000
2 ʜᴜʏ ꜱɪɴɢʟᴇ 1354 26/05/2024 1,800,000
3 →๖Gió™ 924 26/05/2024 1,600,000
4 →๖Mây™ 841 26/05/2024 1,400,000
5 Tâm Anh 672 26/05/2024 1,200,000
6 mqui.03 620 26/05/2024 1,000,000
7 🍜 𝗣 𝗵 𝗼̛̉ 🍜 569 26/05/2024 800,000
8 lê. 483 26/05/2024 600,000
9 🦍 anh5 🦍 289 26/05/2024 400,000
10 ๖†ђần✩ɱ∈ŋ✩ 230 26/05/2024 200,000


Mobile:false Country:United States