Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 7 Nổi 3 Chìm 1150 31/01/2021 1,000,000
2 Phố Cũ Còn Anh 905 31/01/2021 900,000
3 ConNan 866 31/01/2021 800,000
4 Ghet 808 31/01/2021 700,000
5 ❤Yi❤ 563 31/01/2021 600,000
6 ♕ℳℴท♕ 555 31/01/2021 500,000
7 ➻❥βii❤ 481 31/01/2021 400,000
8 Ceci dang iu lam 450 31/01/2021 300,000
9 ʟιɴн ʏᴀɴԍ нồ 367 31/01/2021 200,000
10 NỗiBuồnVôBiên 314 31/01/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States