Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 bạn nhận được [VIP KARAOKE] 1980 24/09/2023 1,000,000
2 06.08.2023 1732 24/09/2023 900,000
3 Trinh đây 1559 24/09/2023 800,000
4 Rau Má Đậu Xanh 1253 24/09/2023 700,000
5 Cày Chay Lấy Tốp 928 24/09/2023 600,000
6 ッpläÿböïżċätïnhッ 664 24/09/2023 500,000
7 nan 640 24/09/2023 400,000
8 Baobeii 466 24/09/2023 300,000
9 ✿ Bối Bối ✿ 240 24/09/2023 200,000
10 ♔ ǫᴜᴀɴɢ ʀᴏsᴇ ♔ 222 24/09/2023 100,000


Mobile:false Country:United States