Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP SAO MAY MẮN
Số sao may mắn của bạn là: 0 Sao
SAO MAY MẮN PHẢI TỪ 200 TRỞ LÊN MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐUA TOP
Lưu ý: Top thưởng được phát từ 22h15 chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Sao May Mắn Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 90 28/07/2024 0
2 90 28/07/2024 0
3 70 28/07/2024 0
4 Mì Tôm Hảo Hảo 65 28/07/2024 0
5 ?T?t??????Tê?? 60 28/07/2024 0
6 60 28/07/2024 0
7 60 28/07/2024 0
8 Lo??Ca?Po-0374936557 60 28/07/2024 0
9 60 28/07/2024 0
10 An.D 60 28/07/2024 0


Mobile:false Country:United States