Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Nát Xsmb 12900 19/07/2020 1,000,000
2 ᴄʟᴏsᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜ 12392 19/07/2020 900,000
3 Bần tăng thích ca mâu ni 10968 19/07/2020 800,000
4 Bần tăng thích đủ thứ 10968 19/07/2020 700,000
5 virgo riven 10800 19/07/2020 600,000
6 ChickenOne 10672 19/07/2020 500,000
7 VIRGO 9640 19/07/2020 400,000
8 █ ♫Thanh ♫ Trúc ♫ █ 8584 19/07/2020 300,000
9 █ ♫ Thanh ♫ Trúc ♫ █ 8584 19/07/2020 200,000
10 Anh Tư LT 8156 19/07/2020 100,000


Mobile:false Country:United States