Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Phongshy 11944 29/05/2022 1,000,000
2 Phongp 11944 29/05/2022 900,000
3 phá rồi cũng hít khói 11944 29/05/2022 800,000
4 phá hộ bố m cái 11936 29/05/2022 700,000
5 Phạm Tùng Lâm. 7878 29/05/2022 600,000
6 lianglii 7824 29/05/2022 500,000
7 phamtunglam. 7673 29/05/2022 400,000
8 phamtunglam 7566 29/05/2022 300,000
9 -phamtunglam- 7398 29/05/2022 200,000
10 DM mấy tk ml đb rẻ rách Lậu 6663 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States