Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Bin Xạ Thần0979313769-SMM-ĐTL🐉 38336 24/09/2023 1,000,000
2 Bin xạ thần❤️% 37680 24/09/2023 900,000
3 Phạm Tùng Lâm00 37432 24/09/2023 800,000
4 Bin Xạ Thần❤️0979313769-SMM-ĐTL 37296 24/09/2023 700,000
5 Phạm Tùng Lâm17 zalo 0969939764 37200 24/09/2023 600,000
6 Phạm Tùng Lâm16 zalo 0969939764 37136 24/09/2023 500,000
7 βίη χα τɧαη❤0979313769 37080 24/09/2023 400,000
8 Biη_Xạ Thần♡ 0979313769 zalo 36736 24/09/2023 300,000
9 Biη☻Xạ Thần➻0979313769 zalo 36568 24/09/2023 200,000
10 Phạm Tùng Lâm 36368 24/09/2023 100,000


Mobile:false Country:United States