Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Phạm Tùng Lâm 55584 02/04/2023 1,000,000
2 ʕ•ᴥ•ʔ Tunn 55376 02/04/2023 900,000
3 Tung Lâm 54712 02/04/2023 800,000
4 ʕ•ᴥ•ʔ Tunnie 54616 02/04/2023 700,000
5 ʕ•ᴥ•ʔ TunTun 54072 02/04/2023 600,000
6 Tùng Lâm lên TV nữa nè 53800 02/04/2023 500,000
7 ʕ•ᴥ•ʔ Tune 52928 02/04/2023 400,000
8 Tung Lâm. 52856 02/04/2023 300,000
9 Phạm Tùng Lâm nè 48824 02/04/2023 200,000
10 Phạm Phương Linh! 48576 02/04/2023 100,000


Mobile:false Country:United States