Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Phạm Tùng Lâm 10840 11/12/2022 1,000,000
2 phamtunglam 10704 11/12/2022 900,000
3 -phamtunglam- 10680 11/12/2022 800,000
4 phamtunglam. 10592 11/12/2022 700,000
5 iamHùng 9848 11/12/2022 600,000
6 iamHgg 9848 11/12/2022 500,000
7 iamhgggg 9848 11/12/2022 400,000
8 Iamhggggg 9744 11/12/2022 300,000
9 SiêuĐángIu 9325 11/12/2022 200,000
10 TimĐángIu 9200 11/12/2022 100,000


Mobile:false Country:United States