Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Phạm Tùng Lâm.000 6625 24/09/2023 1,000,000
2 Phạm Tùng Lâm7 zalo 0969939764 6623 24/09/2023 900,000
3 Phạm Tùng Lâm 6622 24/09/2023 800,000
4 Phạm Tùng Lâm13 zalo 0969939764 6621 24/09/2023 700,000
5 Phạm Tùng Lâm12 zalo 0969939764 6620 24/09/2023 600,000
6 Phạm Tùng Lâm 0969939764 6620 24/09/2023 500,000
7 Phạm Tùng Lâm14 0969939764 6619 24/09/2023 400,000
8 Phạm Tùng Lâm9 zalo 0969939764 6618 24/09/2023 300,000
9 𝓗 α d ҽ ꜱ ღ 6616 24/09/2023 200,000
10 Phạm Tùng Lâm11 zalo 0969939764 6613 24/09/2023 100,000


Mobile:false Country:United States