Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Cút Văn Biến 2016 29/05/2022 1,000,000
2 Phongp 2016 29/05/2022 900,000
3 saoooooo29 2016 29/05/2022 800,000
4 Phongshy 2015 29/05/2022 700,000
5 saommm9 2014 29/05/2022 600,000
6 Trợ Thủ 2014 29/05/2022 500,000
7 hana chan ✨ 2013 29/05/2022 400,000
8 Sò ❤ 2013 29/05/2022 300,000
9 Quy Ẩn Giang Hồ 2010 29/05/2022 200,000
10 Tiêu Viên 2010 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States