Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 BingChiliing5 2063 11/12/2022 1,000,000
2 BingChiliing2 2063 11/12/2022 900,000
3 BingChiliing3 2063 11/12/2022 800,000
4 BingChiliing6 2062 11/12/2022 700,000
5 BingChiliing4 2062 11/12/2022 600,000
6 NguyễnViếtThắng 2062 11/12/2022 500,000
7 NguyễnViếtThắng◕‿◕ 2061 11/12/2022 400,000
8 Nghêu ❤ 2061 11/12/2022 300,000
9 zsan 2061 11/12/2022 200,000
10 NguyễnViếtThắngg 2061 11/12/2022 100,000


Mobile:false Country:United States