Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ❣️ÇôℕgツӍїᵰћ⁹⁹✈️ 9729 02/04/2023 1,000,000
2 arap2 9728 02/04/2023 900,000
3 arap3 9726 02/04/2023 800,000
4 arap1 9718 02/04/2023 700,000
5 ʕ•ᴥ•ʔ TunTun 9692 02/04/2023 600,000
6 ✪NHÂN TRẦN✪ 9692 02/04/2023 500,000
7 ʕ•ᴥ•ʔ Tunnie 9683 02/04/2023 400,000
8 ʕ•ᴥ•ʔ Tunn 9681 02/04/2023 300,000
9 ʕ•ᴥ•ʔ Tune 9679 02/04/2023 200,000
10 Em•Chị•Vy 9655 02/04/2023 100,000


Mobile:false Country:United States