Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Bốc web cho Châu 2590 19/07/2020 1,000,000
2 ADMIN 2585 19/07/2020 900,000
3 Bần tăng thích đủ thứ 2579 19/07/2020 800,000
4 Bần tăng thích ca mâu ni 2569 19/07/2020 700,000
5 Lâm Nhã Uyên 3 2560 19/07/2020 600,000
6 Ninh Vũ Tích 1234 2560 19/07/2020 500,000
7 Lâm Nhã Uyên 2 2560 19/07/2020 400,000
8 A Lương 2555 19/07/2020 300,000
9 Lý Hòe 2555 19/07/2020 200,000
10 Lâm Nhã Uyên 123 2555 19/07/2020 100,000


Mobile:false Country:United States