Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
THỜI GIAN ONLINE PHẢI TỪ 2000 PHÚT TRỞ LÊN MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐUA TOP
Lưu ý: Top thưởng được phát từ 22h15 chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 →๖Có Anh Đây™ 2634 26/05/2024 2,000,000
2 TONE 2634 26/05/2024 1,800,000
3 TTWO 2634 26/05/2024 1,600,000
4 TT 2631 26/05/2024 1,400,000
5 Yagi auto siêu tốc 4sv zl0942306941 2627 26/05/2024 1,200,000
6 ʜᴜʏ ꜱɪɴɢʟᴇ 2617 26/05/2024 1,000,000
7 ̌ Chu × Chu ̌ 2603 26/05/2024 800,000
8 ̌ Soda × Dâu ̌ 2603 26/05/2024 600,000
9 zsan 2602 26/05/2024 400,000
10 Hưn So Deep 2602 26/05/2024 200,000


Mobile:false Country:United States