Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tên tài khoản *
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Tên nhân vật *
Giới tính
Pass 2 [mật khẩu gương]*

Nếu không đặt mật khẩu gương thì bỏ trống
Số điện thoại *
Lưu ý: ➳ Số điện thoại dùng để lấy lại mật khẩu. Có thể điền sdt vào như mật khẩu để có thể dễ dàng phục hồi mật khẩu khi quên (dễ nhớ là được)
Mã xác nhận
Nhập lại mã *

 

                   


➳Pass 2 được sử dụng làm mật khẩu gương trong game.

Mobile:false Country:United States