Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP Server NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 GUNNY 360 Hào 12,235,943,400 29/05/2022 1,000,000
2 GUNNY LAU Wukong 9,844,213,600 29/05/2022 900,000
3 GUNNY MP 0938886283 8,551,128,900 29/05/2022 800,000
4 GUNNY PRI Kha nè 8,307,688,200 29/05/2022 700,000
5 GUNNY 360 Hông bé ơi 7,940,647,100 29/05/2022 600,000
6 GUNNY LAU Con Rồng Ngủ Say 7,787,787,400 29/05/2022 500,000
7 GUNNY 360 Phongp 7,437,974,100 29/05/2022 400,000
8 GUNNY LAU LH 0981875325 7,181,737,700 29/05/2022 300,000
9 GUNNY 360 Tâm nè!!!! 7,171,843,200 29/05/2022 200,000
10 GUNNY 360 sƠn Hàn xẺNG 7,166,366,500 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States