Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Phongshy 37048 29/05/2022 1,000,000
2 Phạm Tùng Lâm. 24522 29/05/2022 900,000
3 Mạnh Vũ♫ 20080 29/05/2022 800,000
4 Hào 19494 29/05/2022 700,000
5 Quốc Việt ❤ 14799 29/05/2022 600,000
6 Quy Ẩn Giang Hồ 8088 29/05/2022 500,000
7 Quyết 6784 29/05/2022 400,000
8 Cút Văn Biến 6248 29/05/2022 300,000
9 -_-Cẩm Giang-_- 5866 29/05/2022 200,000
10 SugarMami 5322 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States